Impresszum

Pharmorient

Gyógyszerészeti tájékoztató folyóirat

Szerkeszti: a szerkesztő bizottság
A szerkesztésért felel: Fekete Tibor
A kéziratok és mellékletek őrzését vagy visszakűldését nem vállaljuk.
Kiadja: KF&T Vállalkozási Iroda és Kereskedőház Kft.
1144 Budapest, Gvadányi u. 87.
Telefon:383-8039, 383-8011, Fax:383-8177
Alapító kiadó: dr. Kecskés Imre
HU ISSN 1216-6456
Előfizethető a kiadó címén.
Előfizetési díj: egész évre 7333,-Ft + 5% ÁFA, összesen 7700 Ft.
Nyomdai munkák: F-G-M Béda Books Kft.